Wat is een milieu?

Een persoon die gelooft dat al het leven op aarde heilig is, is een eco-spiritueel persoon, iemand die respect heeft voor het milieu. Sommige eco-spirituele mensen geloven ook dat de Aarde een levend organisme is dat zichzelf voortdurend herstelt. Op deze manier kunnen we zeggen dat we in het milieu leven. Het is belangrijk om het natuurlijke evenwicht in het milieu te bewaren zodat het ons kan blijven voorzien van alles wat we nodig hebben, en meer.

milieu

Het natuurlijk milieu of abiotisch ecosysteem omvat alle levende organismen en niet-levende objecten die op of in de aarde bestaan, inclusief alle wezens die erop lopen, zoals wij. Het woord wordt vaak gebruikt om het ecosysteem van de aarde of grote delen van de aarde te beschrijven. Abiotisch betekent levengevend en abiotisch milieu verwijst naar een milieu waarin alle levende organismen in een staat van interactie verkeren, hetzij met elkaar, hetzij met de omgeving waarin zij leven. Het is zeer waarschijnlijk dat als je bijvoorbeeld bepaalde gebieden in de Verenigde Staten bezoekt, je zult zien dat de ecosystemen rijk zijn aan planten en dieren, die voortdurend met elkaar in beweging zijn.

In het vakgebied van de ecologie wordt een milieu beschreven als een verzameling levende wezens in hun verschillende staten van overleving, verstoring en behoud, met inbegrip van processen zoals biogeochemische cycli, chemische kringlopen, en bodemerosie en -verstoring. Een biotische factor is een kracht die het voortbestaan van een soort bevordert ten opzichte van zijn concurrenten of ten opzichte van de omgeving waarin die soort leeft. Een voorbeeld van een biotische factor is de aanwezigheid van specifieke plantensoorten in een bepaald milieu. Het bodemmilieu speelt een grote rol in het leven van alle levende wezens op aarde, ook wij. Een klimaat is de atmosferische gesteldheid over een bepaald gebied die van invloed is op de ontwikkeling van planten en dieren.